Ce facem

PROMOVAREA PRINCIPIIOR REFORMEI SPIRITUALE

Reforma Spirituală este o mişcare iniţiată cu scopul de a înnoi, de a primeni o stare de lucruri precară cu scopul de a creea o nouă viziune, un nou cadru şi o nouă viaţă.

Reforma Spirituală este o chemare divină care se adresează tuturor oamenilor

(22

Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.

Reforma Spirituală mai înseamnă şi refacerea chipului lui Dumnezeu în om (Gen1:26 ,,Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;…)

Reforma Spirituală este cea mai profundă şi cea mai primordială necesitate. Ea trebuie încercată şi atunci când nu există siguranţa că se va putea înfăptui. (Ioel 2:14,,Cine ştie dacă nu se va întoarce şi nu se va căi?…)

Reforma Spirituală este urmată de tot felul de binecuvântări

 1. Viaţa veşnică

(Ioan 17:3,,Şi viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.)

 1. Fericirea bucuriei şi a păcii adevărate

(Ps.119:1-2 ,,Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umbla întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui care-L caută din toata inima lor, care nu săvârşesc nici o nelegiuire şi umblă în căile Lui)

 1. Fizice

(Ps.34:10 ,,Puii de leu duc lipsa şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsa de nici un bine)

 1. Ocrotire (2Cronici 12:7,,Şi când a văzut Domnul că s-au smerit,cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Semaia: ,,S-au smerit,nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor, şi mânia Mea nu va veni asupra Ierusalimului, prin Sisac)
 1. Izbăvire

(2 Cronici 14:7 ,,El a zis lui Iuda: ,,Să zidim aceste cetăţi şi să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi şi cu zăvoare; ţara este încă a noastră căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat şi El ne-a dat odihna de toate părţile. ”Au zidit, dar, au şi izbutit.)

Reforma Spirituală presupune:

 1. Revenirea la original
 2. Nevoia unei schimbări
 3. Întoarcerea de la eroare la adevăr
 4. Schimbarea gândirii
 5. Practicilor religioase
 6. Modului de viaţă

Pentru reuşita Reformei Spirituale aportul conducătorilor este însemnat

 1. conducătorii spirituali sunt direct responsabili de transmiterea mesajelor divine
 2. în relaţia cu Dumnezeu conducătorul trebuie să intervină pentru popor
 3. trebuie să călăuzească poporul în direcţia căutării lui Dumnezeu, în adevărata închinare şi în atingerea scopului pentru care am fost creaţi.

Aportul poporului este de asemenea însemnat

 1. Poporul trebuie să se smerească înaintea Domnului, mărturisindu-şi păcatele şi trăind o viaţă nouă
 1. Pop. trebuie să-i susţină pe conducători spirituali în luptele spirituale
 2. Reforma are şi o faţă socială prin instaurarea dreptăţii

Reforma spiritualăîncepe cu individul se continuă cu familia, influenţează biserica iar în cele din urmă întreaga societate.

Ref. spirituala individuală

 1. Dumnezeu se raporteaza la fiecare om separat pentru ca salvarea este individuală
 2. Pentru individ este o chemare de la moarte la viaţă. Începe prin lumina adevăru lui care duce apoi la cercetare şi în final la o cunoaştere autentică a lui Dumnezeu.

Reforma Spirituală în familie:

 1. Familia fiind locul cel mai intim al omului şi cadrul de existenţă cel mai natural este cadrul cel mai prielnic

pentru dezvoltarea unei vieţi bazată pe adevărurile eterne.

 1. Reforma Spirituală în familie favorizează o viaţă de pace şi oferă şansa generaţiei viitoare.
 1. Realizarea reformei în familie, avantajează reforma individuală şi face posibilă reforma în popor.
 1. Acţiunea reformei trebuie coordonată de capul familiei.

Reforma Spirituala în biserică

 1. Renunţarea la idolatrie.
 2. Propovăduirea împăcării omului cu Dumnezeu.

Reforma Spirituala în societate

 1. Recunoaşte libertatea de conştiinţă a fiecărui cetăţean.
 1. Instaurează libertatea adevarată.
 2. Promovează pluralismul.
 3. Afecteaza în bine climatul de vieţuire (pace, dreptate, adevăr).
 1. Îmbunătăţirea vieţii oamenilor în plan economic (se elimina lenea şi corupţia).

Istoria Reformelor Spirituale

În Vechiul Testament

 1. Prima reformă a fost iniţiată de Set şi urmată până la Noe.
 1. eliberarea evreilor din Egipt unde stăteau sub imperiul religiei idolatre
 1. reformele din perioada judecătorilor şi apoi din cea a împăraţilor (Ezechia şi Iosia)
 1. răscoala macabeilor prin care a fost reinstaurat cultul la templul din Ierusalim

În Noul Testament

 1. Isus Hristos este marele reformator:
 2. a) reformează legea mozaică
 3. b) închinarea
 4. c) restaurează relaţia directă a omului în raport cu Tatăl

Reformatorii de-a lungul secolelor de creştinism sunt: John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola, Martin Luter, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, etc.

Ei au readus în prim planul vieţii spirituale Sfânta Scriptură scoţând din practica vieţii ceea ce aparţinea tradiţiei şi învăţăturilor omeneşti.