Cine suntem

Asociaţia Internaţională a Preoţilor Convertiţi s-a constituit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind constituirea Asociaţiilor cu personalitate juridică, de drept privat, non-guvernamentale, non-profit şi apolitice, respectiv Ordonanţa numărul 26/2000 cu modificările introduse de Legea numărul 246/2005

Scopul Asociaţiei este de promovare a valorilor spirituale şi morale, autoritatea suprema fiind Biblia.

Pentru atingerea scopurilor propuse asociaţia are următoarele obiective:

a) predicarea Evangheliei printre preoţi şi călugari din întreaga lume care sunt,,straini de legămintele făgăduinţei, fără nadejde şi fără Dumnezeu în lume”(conf. Ef.2:12)cât şi pentru toţi cetăţenii oricărei ţări care sunt robiţi unor învăţături începatoare, slabe şi sărăcăcioase (conf.Gal.4:9) etc.şi care au fost învăţaţi o altă Evanghelie decât Evanghelia lui Hristos. (conf.Gal.1:7)

b) asistenţa spirituală, moralăşi materială pentru cei care vor suferi în urma excluderii din poziţiile lor (preoţi, călugări, călugăriţe, etc.)

c) ajutorarea materială pentru perioada de tranziţie de la vechea stare de lucruri până la acomodarea cu noul mediu evanghelic.

d) pregatirea didactică- biblică pentru a fii apţi de slujire atat în cadrul comunităţilor evanghelice din întreaga lume, cât şi în proiectele Asociaţiei.

e) organizarea şi participarea la reuniuni naţionale şi internaţionale, ale preoţilor convertiţi cât şi dezbateri şi mese rotunde pe diferite proiecte în conformitate cu misiunea Asociaţiei.

f ) educarea şi îmbogăţirea spirituală a oamenilor de rând, prin organizarea de întruniri publice, dezbateri, lansări şi recenzii de carte, răspândirea literaturii şi a valorilor creştine.

g) editarea de materiale publicitare, cărţi, ziare, reviste şi alte publicaţii de interes pentru marele public, organizarea şi participarea la reuniuni interne şi in ternaţionale pe temele specifice misiunii.

h) organizarea de acţiuni în vederea colectarii de fonduri băneşti, alimente, îmbrăcăminte, etc… pentru realizarea acţiunilor de ajutorare întreprinse de asociaţie.

i) desfăşurarea de activităţi conexe în scopul sprijinirii acţiunilor spirituale şi umanitare ale asociaţiei.

SEDIUL ASOCIAŢIEI I.P.C ESTE ÎN LUGOJEL

Asociaţia poate înfiinţa puncte de lucru şi birouri şi în alte localităţi din ţară şi străinătate acolo unde preoţi se vor converti.

Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată.

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului ei.

Patrimoniul Asociaţiei pe parcursul existenţei acesteia va fi asigurat din donaţii în bani şi bunuri, sponsorizari din ţară şi străinatate, precum şi din alte surse permise de lege.