Credinţa şi faptele.

Jurisdicţie sau ascultare? Mântuire pe baza meritelor sau din harul lui Dumnezeu?

Din acest articol reiese de ce credem şi cum înţelegem că suntem mântuiţi prin har, prin credinţă. De ce nu putem vorbi despre o contradicţie între credinţă şi fapte?

Căci prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu: nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

În acest pasaj apostolul Pavel scoate în evidenţă faptul că un creştin poate să mulţumească pentru viaţa lui veşnică numai harului lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu o merită datorită faptelor lui. Dumnezeu Şi-a trimis Fiul pe pământ din milă şi dragoste pentru toţi oamenii, ca omenirea să fie mântuită prin El de păcate.

În Efeseni 2:1-2 Pavel spune că înainte de convertire, creştinii erau morţi în păcatele lor, ei trăiau potrivit stilului de viaţă din lume, urmându-şi poftele trupului. Dumnezeu a fost acela care i-a adus la viaţă. Este important însă să luăm în considerare ce înseamnă această expresie, “Dumnezeu i-a adus la viaţă”.

Iată, deci, ce vă spun şi vă mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi ca neamurile, în deşertăciunea gândurilor lor… aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, că v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, care se strică după poftele înşelătoare, şi aţi fost înnoiţi în duhul minţii voastre şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea şi sfinţenia adevărului. (Efeseni 4: 17, 22-24)

Vă îndemn, deci, eu cel întemniţat în Domnul, să umblaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o… (Efeseni 4:1)

Din pasajele citate mai sus din scrisoarea către efeseni, dar şi din alte părţi ale Noului Testament, este clar că Dumnezeu a mântuit omenirea prin faptul că L-a trimis pe Isus, care a vestit iertarea lui Dumnezeu şi care i-a chemat pe oameni la pocăinţă, pentru a putea să aibă relaţie cu Dumnezeu şi o viaţă roditoare (Ioan 10:10).

 

Credinta si faptele, Reforma Spirituala, Preoti Convertiti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *