Isus, Apa vieţii.

 În ultima zi a sărbătorii, ziua cea mare, Isus S-a ridicat şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea!  Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura!“Spunea aceasta despre Duhul pe Care urmau să-L primească cei ce cred în El. Căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Isus nu fusese încă proslăvit. În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul Isus Hristos spune: ”Eu sunt pâinea vieţii, cine vine la mine, nu va flămânzi niciodată şi cine crede în mine, nu va înseta niciodată”( Ioan 6:35). De asemenea, El stă de vorbă cu femeia din Samaria şi îi spune: „Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în El, într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţă veşnică.”(Ioan 4:14) Profetul Isaia, proorocind acest eveniment cu sute de ani urmă, el scrie:” Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri peste pământul uscat, voi turna duhul meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale”. Apa de care Domnul Isus vorbeşte se referă la Duhul Său cel Sfânt care urma să-l trimeată pe pământ în momentul în care El se va înălţa la cer. Acest eveniment s-a întâmplat după cincizeci zile de la înălţarea Domnului.(Faptele Apostolilor, capitolul 2).

Domnul a turnat şi peste mine apa vieţii, Duhul Sfânt, în momentul în care l-am primit pe Domnul Isus în viaţa mea. El este ca un izvor nesecat. El mă mângâie, mă învaţă, mă mustră, îmi dă înţelepciune, îmi aduce aminte de tot ce m-a învăţat Isus (Ioan 14:26). Duhul Sfânt se poate întrista (Efeseni 4:30), se poate stinge (1 Tesaloniceni 5:19). Duhul Sfânt vrea să se manifeste în viaţa mea în toată plinătatea lui. Uneori L-am îngrădit, alteori L-am întristat. El rodeşte în caracterul meu şi trebuie să se vadă în mine roada duhului care este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. (Galateni 5:22,23). Domnul Isus îi cheamă pe toţi care însetează să vină la El şi să le dea apă vie,adica viata duhovniceasca.

Isus,apa vie, Refprma Spirituala, Preoti Convertiti,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *